Hrvatska reprezentacija je trebala putovati u Atenu u IX.mjescu 2020. godine. Zbog pandemije Covid-19. to se nažalost nije ostvarilo.

Prema dostupnim informaicijama od strane IWBF, novi zakazani termin je 2021. domaćin i uvijeti organizacije još uvijek nisu poznati.